بسته تولیدی

ما در جهت سهولت در انتخاب و با توجه به فعالیت شرکت ها، بسته های مختلف حسابداری زیر را پیشنهاد می کنیم. این بسته ها ترکیبی از سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی هستند. همچنین شما می توانید به هریک از بسته ها، سایر سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی را اضافه کنید. با خرید نرم افزارها در قالب بسته های پیشنهادی از ۱۰% تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

  • محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفکیک هر سفارش و مشتری
  • بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع
  • مديريت فرايند توليد از ابتدای سفارش تا انتهای توليد محصول
  • کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

عنوان سیستم
قیمت
سیستم ها
سیستم حسابداری
۱۳۰۰۰۰۰۰
سیستم دارایی ثابت
۲۱۵۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری دریافت پرداخت
۱۷۰۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم مشتریان و فروش
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی
۲۱۰۰۰۰۰۰
سیستم فروش خدماتی
۲۳۵۰۰۰۰۰
حسابداری پیمانکاری
۳۵۰۰۰۰۰۰
سیستم تولید
۲۳۵۰۰۰۰۰
عنوان سیستم
قیمت
زیر سیستم‌ها
زیر سیستم ارزی
۹۰۰۰۰۰۰
فروش پیشرفته
۱۵۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو زبانه
۱۴۰۰۰۰۰۰
مدیریت پیام
۳۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم ردیابی
۸۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو واحدی
۷۰۰۰۰۰۰
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی
۳۵۰۰۰۰۰
امکانات جانبی
تعداد قفل مشاهده
۱
۶۰۰۰۰۰۰
تعداد کاربر
۱
۵۰۰۰۰۰۰

  • روی سیستم ها ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • قیمت فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض می باشد.

مجموع (ریال)
صادقیه خیابان ۲۰ متری سازمان آب پلاک ۱۲۱ طبقه ۲
تلفن: ۴۴۲۲۵۷۸۰ (۰۲۱)
info@artanpardazesh.ir

تماس با کارشناس ۴۴۲۲۵۷۸۰