بسته تولیدی

ما در جهت سهولت در انتخاب و با توجه به فعالیت شرکت ها، بسته های مختلف حسابداری زیر را پیشنهاد می کنیم. این بسته ها ترکیبی از سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی هستند. همچنین شما می توانید به هریک از بسته ها، سایر سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی را اضافه کنید. با خرید نرم افزارها در قالب بسته های پیشنهادی از ۱۰% تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

  • محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفکیک هر سفارش و مشتری
  • بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع
  • مديريت فرايند توليد از ابتدای سفارش تا انتهای توليد محصول
  • کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

عنوان سیستم
قیمت
سیستم ها
سیستم حسابداری
۱۰۵۰۰۰۰۰
سیستم دارایی ثابت
۱۷۰۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری دریافت پرداخت
۱۳۵۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی
۱۸۵۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد
۱۹۰۰۰۰۰۰
سیستم مشتریان و فروش
۱۸۵۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی
۱۷۵۰۰۰۰۰
سیستم فروش خدماتی
۱۸۵۰۰۰۰۰
حسابداری پیمانکاری
۱۸۰۰۰۰۰۰
سیستم تولید
۱۹۰۰۰۰۰۰
عنوان سیستم
قیمت
زیر سیستم‌ها
زیر سیستم ارزی
۶۰۰۰۰۰۰
فروش پیشرفته
۱۱۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو زبانه
۱۱۰۰۰۰۰۰
مدیریت پیام
۲۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم ردیابی
۶۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو واحدی
۵۰۰۰۰۰۰
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی
۲۰۰۰۰۰۰
امکانات جانبی
تعداد قفل مشاهده
۱
۵۰۰۰۰۰۰
تعداد کاربر
۱
۳۰۰۰۰۰۰

  • روی سیستم ها ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • قیمت فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض می باشد.

مجموع (ریال)
صادقیه کوچه بی نام خیابان ۲۰ متری سازمان آب پلاک ۱۲۱ طبقه ۲
تلفن: ۴۴۲۲۵۷۸۰ (۰۲۱)
info@artanpardazesh.ir

تماس با کارشناس ۴۴۲۲۵۷۸۰