بسته خدماتی

ما در جهت سهولت در انتخاب و با توجه به فعالیت شرکت ها، بسته های مختلف حسابداری زیر را پیشنهاد می کنیم. این بسته ها ترکیبی از سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی هستند. همچنین شما می توانید به هریک از بسته ها، سایر سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی را اضافه کنید. با خرید نرم افزارها در قالب بسته های پیشنهادی از ۱۰% تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

  • كنترل حسابهای بانكی و صندوق به صورت ارزی و ریالی
  • تهيه صورت های مالی و صورت مغایرت بانکی
  • خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها
  • نگهداری حساب مشتریان

عنوان سیستم
قیمت
سیستم ها
سیستم حسابداری
۱۳۰۰۰۰۰
سیستم دارایی ثابت
۲۱۵۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری دریافت پرداخت
۱۷۰۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم مشتریان و فروش
۲۳۵۰۰۰۰۰
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی
۲۱۰۰۰۰۰۰
سیستم فروش خدماتی
۲۳۵۰۰۰۰۰
حسابداری پیمانکاری
۳۵۰۰۰۰۰۰
سیستم تولید
۲۳۵۰۰۰۰۰
عنوان سیستم
قیمت
زیر سیستم‌ها
زیر سیستم ارزی
۹۰۰۰۰۰۰
فروش پیشرفته
۱۵۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو زبانه
۱۴۰۰۰۰۰۰
مدیریت پیام
۳۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم ردیابی
۸۰۰۰۰۰۰
زیر سیستم دو واحدی
۷۰۰۰۰۰۰
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی
۳۵۰۰۰۰۰
امکانات جانبی
تعداد قفل مشاهده
۱
۶۰۰۰۰۰۰
تعداد کاربر
۱
۵۰۰۰۰۰۰

  • روی سیستم ها ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • قیمت فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض می باشد.

مجموع (ریال)
صادقیه خیابان ۲۰ متری سازمان آب پلاک ۱۲۱ طبقه ۲
تلفن: ۴۴۲۲۵۷۸۰ (۰۲۱)
info@artanpardazesh.ir

تماس با کارشناس ۴۴۲۲۵۷۸۰