قالب وردپرس

آرتان پردازش پایدار

شرکت آرتان پردازش پایدار در سال 1393 تأسیس و اقدام به شروع فعالیت نموده است و هدف شرکت با داشتن نیروی با تجربه و جوان خود ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستمهای مدیریتی و کمک به ایجاد انضباط مالی در بخش های عمومی ، خصوصی ، دولتی ، در سطح کشور می باشد.

شرکت آرتان پردازش پایدار تحت شماره 455482 و شماره ملی 14004122820 در سازمان ثبت و اسناد کشور به ثبت رسیده است .

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه شرکت انجام کلیه خدمات مشاوره ای و حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی ، ارائه خدمات مشاوره ای و پیاده سازی سیستم های مالی و اداری و اصلاح حساب ها و تدوین نظام های اداری ، تهیه صورت های مالی و توجیه فنی و اقتصادی طرحها و سایر امور مرتبط به مسائل فوق و حسابداری ، اعم از بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی و پیمانکاری ، دولتی و خصوصی و اصناف . فروش نرم افزار های سپیدار همکاران سیستم و دشت همکاران سیستم و آموزش نرم افزار های مالی و همچنین انجام امور حسابداری .همچنین فروش سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و ارتقاء آن.

شرکت آرتان پردازش پایدار با عقد قراردادی با شرکت سپیدار سیستم آسیا ( عضو گروه شرکت های همکاران سیستم ) به عنوان نماینده رسمی شرکت سپیدار سیستم آسیا انتخاب گردید .

WordPress Themes