لجستیک

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری

سیستم خرید و تدارکات

سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم پذیرش و توزین

سیستم موبایل سرویس انبار

عملیات تدارکات و لجستیک شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، ثبت ورود و خروج کالا به ‌شکل دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی، انجام عملیات خرید و … است. به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم بالای فرایندها، این فعالیت‌ها بخشی از نیازهای اساسی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و تجاری هستند.
نرم‌افزار‌های بخش تدارکات و لجستیک راهکاران ابری با ماژول‌های سیستم‌های دیگر یکپارچه‌اند. بهره‌گیری از این سیستم‌ها به انسجام اطلاعات در فرایند‌های تامین کالا و کنترل هزینه‌های نگهداری موجودی کمک می‌کند.

  • کنترل موجودی سازمان
  • مدیریت متمرکز عملیات شعب
  • مدیریت عملیات کمبود و نگهداشت کالا
  • کاهش خطا‌های نیروی انسانی و افزایش سرعت در فرایند ورود و خروج کالا از انبار و انبار‌گردانی
  • اعمال سیاست‌های مورد نظر سازمان در امر خرید
  • بهبود فرآیند انتخاب تامین‌کنندگان

تماس با کارشناس 44878296