منابع انسانی

راهکار منابع انسانی ابری

سیستم دفتر کل

سیستم دریافت و پرداخت

سیستم تسهیلات مالی

سیستم دارایی های ثابت

سیستم صورت های مالی

با نرم‌افزارهای سرمایه انسانی راهکاران ابری، می‌توانید واحد منابع انسانی سازمان‌تان را متناسب با نیاز کسب‌وکار مدیریت کنید و با تغییرات خودکار در زمان تغییر قوانین یا صدور احکام اصلاحی، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

  • پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات
  • پاسخ‌گویی به الزامات قانونی
  • پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع
  • ‌انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

تماس با کارشناس 44878296