سیستم محاسبه تقریبی قیمت نرم افزار سپیدار

ثبت سفارش

سیستم‌ها

زیر سیستم ها

موارد بیشتر:

  • قفل مدیریتی صرفاً جهت مشاهده اطلاعات و گرفتن گزارش: به ازای هر قفل یک میلیون و پانصد تومان
  • هزینه هر کاربر همزمان با امکان ایجاد سطح دسترسی: یک میلیون و پانصد تومان
  • ثبت اطلاعات جداگانه چندین شرکت مجزا (چند شرکتی): هر شرکت یک میلیون و پانصد تومان

توضیحات:

  • خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن ۶٫۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن ۴٫۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.
  • خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۲٫۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال است

به ما ایمیل بفرستید

تماس با کارشناس 44878296