سیستم محاسبه تقریبی قیمت نرم افزار سپیدار

عنوان سیستم
قیمت
سیستم ها
1800000
2800000
2600000
3500000
3300000
3500000
3100000
3200000
4000000
3100000
6000000
5000000
8000000
8000000
عنوان زیر سیستم
قیمت
زیر سیستم
1500000
1500000
2200000
950000
2000000
500000
1000000
1000000
800000
2500000
مجموع قیمت (موارد فوق) بدون مالیات

موارد بیشتر:

  • قفل مدیریتی صرفاً جهت مشاهده اطلاعات و گرفتن گزارش: به ازای هر قفل یک میلیون تومان
  • هزینه هر کاربر همزمان با امکان ایجاد سطح دسترسی: یک میلیون تومان
  • ثبت اطلاعات جداگانه چندین شرکت مجزا (چند شرکتی): هر شرکت یک میلیون تومان

توضیحات:

  • خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن ۵٫۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن ۳٫۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.
  • خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۱٫۵۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال است

تماس با کارشناس 44878296