سیستم محاسبه تقریبی قیمت نرم افزار سپیدار

عنوان سیستم
قیمت
سیستم ها
1300000
2150000
1700000
2350000
2350000
2350000
2100000
2350000
3500000
2350000
4500000
5000000
8000000
8000000
عنوان زیر سیستم
قیمت
زیر سیستم
900000
900000
1500000
800000
1400000
300000
800000
700000
350000
2500000
مجموع قیمت (موارد فوق) بدون مالیات

موارد بیشتر:

  • قفل مدیریتی صرفاً جهت مشاهده اطلاعات و گرفتن گزارش: به ازای هر قفل ۶۰۰ هزار تومان
  • هزینه هر کاربر همزمان با امکان ایجاد سطح دسترسی: ۵۰۰ هزار تومان
  • ثبت اطلاعات جداگانه چندین شرکت مجزا (چند شرکتی): هر شرکت ۶۰۰ هزار تومان

توضیحات:

  • خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.
  • خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال است

تماس با کارشناس ۴۴۲۲۵۷۸۰