قیمت تمام شده

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری

سیستم بهای تمام شده راهکاران ابری

با بهره‌گیری از نرم‌افزار حسابداری مدیریت راهکاران ابری، می‌توانید بهای تمام شده محصول یا خدمت سازمان خود را با سرعت و دقت کافی محاسبه کنید.

  • کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت
  • امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان
  • محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی
  • هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

سبد محصولی راهکاران ابری

راهکار مالی
راهکار فروش
قیمت تمام شده

لجستیک
منابع انسانی

تماس با کارشناس 44878296

نیاز به کمک دارید ؟ با ما در ارتباط باشید