مشاوره و خدمات مالیاتی

مشاوره مالیاتی

خدمات مشاوره مالیاتی ارائه شده توسط شرکت آرتان پردازش پایدار به شرح زیر می باشد:مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
مشاوره در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس
مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

 • مالیات بر درآمد
 • اشخاص حقیقی وحقوقی
 • مالیات تکلیفی
 • مالیات بر درآمد اجاره
 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی

خدمات مالیاتی

از جمله خدمات مالیاتی ارائه شده توسط شرکت آرتان پردازش پایدار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

برای دریافت خدمات مالی و حسابداری با ما تماس بگیرید!

تماس با کارشناس 44878296

نیاز به کمک دارید ؟ با ما در ارتباط باشید