لیست قیمت نرم افزار سپیدارسیستم درصورت خرید بسته نرم افزار می توانید از تخفیف 10 درصد سپیدارسیستم به همراه یک سال پشتیبانی رایگان بهره مند شوید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

  • خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن 9.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن 7.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری میباشد.
  • خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ 7،۰۰۰،۰۰۰ ریال است