30 درصد تخفیف سپیدار

تا 30 درصد تخفیف نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم متناسب برای  فعالیت های بازرگانی – تولیدی – خدماتی – پیمانکاری و پخش برای کسب و کاری کوچک و متوسط می باشد.
شما می توانید از تاریخ 1400/06/08 الی 1400/06/22 از تخفیف ویژه بهرمند شوید.
بسته نرم افزار سپیدار مناسب فعالیت پخش شامل 30 درصد تخفیف می باشد.
بسته نرم افزار سپیدار مناسب فعالیت های تولیدی – بازرگانی- خدماتی – پیمانکاری شامل 25 دصد تخفیف می باشد.
تکمیل بسته نرم افزار سپیدار شامل 15 دصد تخفیف می باشد.مشاوره و دمو رایگان می باشد.
کسب اطلاعات بیشتر:
02144878796
09197790503